Loading


Жива храна
 При нас може да си закупите жива храна подходяща за рибки, различни видове земноводни, влечуги и тарантули.

 

Acheta domestica (Бананов щурец)
 

 Tenebrio molitor (Брашнен червей)
 
Tubifex tubifex (Тубифекс) Микрочервей (Panagrellus redivivus)

 

 Артемия (Artemia salina) 


   

Снимки

 
2019, Всички права запазени.
Жива храна